Expertisekantoor PHACTS CLAIMS SERVICES werd opgericht in augustus 2015, en verenigt momenteel vijf experten en twee administratieve krachten.

Deze experten hebben samen meer dan 80 jaar ervaring in industriële schadedossiers.

De experten en de ondersteunende medewerkers hebben meerdere jaren samengewerkt bij een internationale groep, zodat het team op elkaar ingespeeld is.

PHACTS neemt principieel enkel opdrachten aan van industriële verzekeringsmaatschappijen.
Enkel bij uitzondering en mits voorafgaandelijk akkoord van de verzekeraars wordt hiervan afgeweken.

Wij beogen een correcte afhandeling van elk dossier, waarbij de belangen van alle betrokken partijen (verzekeraars, makelaars, verzekerden) en hun onderlinge relaties, contractueel en extra-contractueel, gerespecteerd en waar mogelijk zelfs versterkt worden.

De tussenkomst van een schade-expert beperkt zich niet tot technische en financiële aspecten van een schadegeval. Een schade-expert draagt ook commerciële verantwoordelijkheden, en de soms jarenlange relatie tussen verzekeraars, makelaars en verzekerden moet gerespecteerd worden.

Activiteiten:

PHACTS heeft een ruime ervaring op de volgende vlakken:

Alle Bouwplaatsrisico’s :
Civiele werken
Montage
Hernieuwbare energie
ALOP
Alle Risico’s :
Brand -en waterschade
Machinebreuk
Bedrijfsschade
Aansprakelijkheid :

Productaansprakelijkheid
Uitbating
Garantie
Recall
Transport :
CMR
Marine cargo

Geert Hoste

CAR - Liability
 

Frank Huibers

All risks - Liability
  
   

Günther Plovie

CAR - Liability
All risks
On and Offshore

Vladdi Theuns

 

Benjamin Hoste

Loss Adjuster 

General contact

general@phacts.claims
T 0032.3.6500.531
F 0032.3.6500.532

Phacts bvba
Lage Kaart 294
B-2930 Brasschaat

VAT BE 0635.549.344
BNP Paribas Fortis BE71 0017 6427 2069 - BIC GEBABEBB


Algemene voorwaarden

Onze erelonen dekken verschillende diensten en prestaties, o.a. onze telefoongesprekken of andere gesprekken met verzekeraars, makelaars, verzekerden en andere experten, deelname aan vergaderingen, ontvangen documenten bestuderen, brieven schrijven, opzoekingen en advies, en regelingsdocumenten opmaken.
De financiële voorwaarden zijn afhankelijk van diverse criteria, zoals de hoogdringendheid en de complexiteit van de dossiers, de materie in kwestie en de specialisatie van de expert.
In de meeste dossiers geldt voor onze prestaties een uurtarief, dat ofwel per raamcontract werd overeengekomen (SLA), ofwel tijdens de eerste contacten wordt besproken.
Vaak is het moeilijk om vooraf een totaalbedrag te ramen. Het is soms onmogelijk te voorspellen hoe een dossier zal evolueren. Dit sluit echter niet uit dat er in specifieke gevallen een vast bedrag kan worden afgesproken.
Naast het ereloon zijn er ook de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het beheer van de dossiers voor rekening van onze opdrachtgevers, zoals de kosten voor het openen en afsluiten van dossiers, secretariaat en briefwisseling, e-mails, kopieën en faxen, telefoongesprekken, verplaatsingen en archivering.
Deze kosten worden in raamcontacten gespecifieerd, ofwel dossier per dossier bepaald.


Aansprakelijkheidsverzekeringen

Onze beroepsaansprakelijkheid is gedekt voor een bedrag in hoofdsom van 1.250.000 euro per schadegeval, onze uitbatingsverzekering heeft een dekking tot 2.500.000 euro. Op vraag kan hiervoor een kopie van het verzekeringsattest voorgelegd worden.